#nikon1

75.4K Posts

3 hours ago

ที่ผ่านมา.. เรามองโลกแบบไหนกัน 💭

4 hours ago

จากคนแปลกหน้าเปลี่ยนเป็นคนรู้จัก | จากคนรู้จักกลายเป็นคนหน้าแปลก | อะไรก็เกิดขึ้นได้.. ใครจะรู้ 💭

4 hours ago

ถ้าย้อนเวลากลับไปได้..

Load MoreLoading fail Click retry
Loading More......