#class

9.7M Posts

2 minutes ago

"Io mi ricordo le imprese, una vita senza pretese, i salti mortali per arrivare a fine mese."💲 #class

4 minutes ago

Ngày nó phải báo cho mình chục tin như này 😑 Ảnh hưởng từ vụ làm sub phim , hồi đó ai add mà klq đến page là mình cho ngậm follow hết... Mấy hôm nay vì cái thông báo này mà phá lệ add mấy chục đứa rồi. Toàn mấy thằng Lào Cai Yên Bái Ninh Bình Mù Căng Chải thì tao addf làm saooo?? #friend #friends #class #facebookpost #facebooknotification

Load MoreLoading fail Click retry
Loading More......