#catloversclub

578.2K Posts

2 minutes ago

Mèo bự lông trắng bị nhoà nét rồi 🐈 :"3 Con này, và cái lũ xung quanh đấy tuy ban đầu có hơi chảnh chó, gọi thì không lại nhưng khi con sen đến gần sờ sờ vuốt vuốt thì lấy làm thoả mãn lắm, cứ ngồi vậy cho người ta rờ rẫm suốt thôi.

19 minutes ago

goodnight my furriends, don't forget to stretch your toesies!

20 minutes ago

copy cat 😮 ~ ~ ~ Tag (@) three friends who would love this page or like cats! ~ ~ ~ And tag your cat pictures with #catisgood to be featured! 🐱🐈😼😻 ~ ~ ~ From :@iizcat

Load MoreLoading fail Click retry
Loading More......